TAM Grup, kurumsal faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de büyük bir özen ve ilgi göstermektedir. Şirketimizin sosyal sorumluluk anlayışı, Afrika’dan gelen öğrencilere sunduğu desteklerle sadece ekonomik katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda kültürel ve sosyal alandaki köprüleri güçlendirme arzusunu da taşımaktadır. Afrika’dan Türkiye’ye eğitim almak üzere gelen öğrencilere yönelik desteklerimiz, onların akademik başarılarına katkıda bulunmanın yanı sıra, sosyal ve kültürel aktivitelerinde de onların yanında olmayı hedeflemektedir. Özellikle spor dalında yetenekli gençlerin bu yeteneklerini Türkiye’de en üst seviyede geliştirebilmeleri için gerekli imkanları ve destekleri sağlama konusunda aktif bir role sahibiz. Ayrıca, ziraat ve tarım konusunda istekli ve yetenekli Afrikalı gençleri Türkiye’de eğitim almaları için teşvik ediyor ve bu alanda eğitim almak isteyenlere destek olmayı amaçlıyoruz. Eğitim kurumlarına sunduğumuz elektrik bakım ve onarım hizmetleriyle de, eğitim ortamlarının daha sağlıklı ve verimli olmasına katkıda bulunuyoruz. Ancak sosyal sorumluluk anlayışımız sadece eğitime yönelik değildir; sağlık alanında da Afrikalı vatandaşların Türkiye’de yüksek kalitede sağlık hizmetlerine erişimlerini teşvik ediyoruz. “Sağlık turizmi” projelerimizle, hem ülkemizin sağlık sektöründeki yetkinliğini Afrika kıtasına tanıtmayı hem de “kazandır-kazan” felsefesi doğrultusunda Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu projelerle, TAM Grup olarak sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ediyor ve global bir dünyada ulusal sınırlar ötesinde pozitif bir etki yaratma arzusundayız.